Stomatološki tim

Dr. Maro Franušić

doktor dentalne medicine

Dr. Maro Franušić

Rođen 1967. godine u Zagrebu gdje završava srednju zubotehničku školu.

Studij stomatologije završava 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i od tada radi u Domu zdravlja uz kontinuiranu naobrazbu.

U privatnoj stomatološkoj praksi radi od 1996. godine, a vlastitu privatnu praksu otvara 2001. godine.

Član je Hrvatske komore dentalne medicine.
Redovito prati stručnu literaturu i pohađa stručne seminare.

Od 2009. godine posjeduje certifikat o završenih 5 implantoloških tečajeva u IFZI -u (Internacionalnom edukacijskom centru za implantologiju), dr. Manfred Lang, Nürnberg , Njemačka.

Educiran je za rad sa Bredent implantant sistemom.

Tijana Đurišić

doktor dentalne medicine

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Odmah nakon završenog studija postaje član tima dr. Franušić gdje trenutno odrađuje pripravnički staž. Prvo radno iskustvo stiče tijekom studija, volontiranjem u privatnoj klinici dentalne medicine.

Područje interesa:

  • restorativna stomatologija
  • endodoncija
  • protetika
  • estetska stomatologija

Renata Oković – Rajčić

medicinska sestra

Renata Oković – Rajčić

Rođena 1976. godine u Zagrebu gdje završava srednju medicinsku školu 1995. godine.

Glavna medicinska sestra u timu.

U stomatološkoj ordinaciji radi od 2005. godine i članica
je Hrvatske komore medicinskih sestara.

Osim medicinske struke posjeduje i diplomu profesora defektologije.

Zdenka Vincek

asistentica

Zdenka Vincek

Rođena 1959. godine u Zagrebu.

U stomatološkoj ordinaciji radi od 2008. godine.

Nezamjenjiva u svim potrebama ordinacije i naš dobri duh.