Cjenik stomatoloških usluga

Stomatološka ordinacija ima ugovor sa HZZO-om.
Materijali i kvaliteta rada su isti za sve pacijente – uz nadoplatu.

Intraoralni rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka 70 kn
Lokalna anestezija 70 kn

Restorativna stomatologija

Kompozitni ispun na jednoj plohi 270 kn
Kompozitni ispun na dvije plohe 320 kn
Kompozitni ispun na tri plohe 370 kn
Pečatni ispun 180 kn

Endodoncija

Liječenje zuba jednokanalnog 400 kn
Liječenje zuba dvokanalnog 600 kn
Liječenje zuba trokanalnog 800 kn

Stomatološka protetika

Djelomična proteza sa metalnom osnovom 4500 kn
Totalna proteza 3000 kn
Metal keramička krunica 1500 kn
Cirkon keramička krunica 2700 kn
Staklenokompozitna nadogradnja 600 kn
Implantat 5700 kn
Suprastruktura na implantatu sa metal keramičkom krunom 1500 kn
Suprastruktura na implantatu sa cirkon keramičkom krunom 3000 kn

Individualna profilaksa parodontnih bolesti

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga u obje čeljusti
sa poliranjem i pjeskarenjem
500 kn
Izbjeljivanje zuba po zubnom luku 1100 kn

Oralna kirurgija

Vađenje zuba (obično) 200 kn
Vađenje zuba – komplicirano 350 kn